top of page

การปรับปรุงกระบวนการควบคุมออสโมของเซลล์ การปรับสีกล้ามเนื้อ การเพิ่มน้ำหนักและอัตราการรอดของสัตว์น้ำ 

 

ผลิตภัณฑ์นี้มี " โพแทสเซียม " บริสุทธิ์  

อควาโพแทสเซียม

100% usa made.png
Eco Friendly.png
natural Ingredient.png
Consistant.png

คุณภาพที่สม่ำเสมอ

ส่วนผสมจากธรรมชาติ

ผลิตในอเมริกา

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

bottom of page